Industrie 4.0 technologieën veranderen de productie

Vanaf het jaar 1800 hebben we drie industriële revoluties gekend. Elk van deze industriële revoluties werd veroorzaakt door een nieuwe technologie die ontwikkeld werd. Denk hierbij aan de uitvinding van de stoommachine, de komst van de lopende band en aan de intrede van de computer en daarbij het internet. Door deze ontwikkelingen is niet alleen de efficiëntie/productiviteit verbeterd, maar kon er een hele revolutie teweeg worden gebracht over de manier hoe er werd gewerkt en geproduceerd. Op dit moment bevinden we ons in de vierde industriële revolutie, genaamd Industrie 4.0.

 

Wat is industrie 4.0?

Wat is Industrie 4.0? Industrie 4.0, of de vierde industriële revolutie is een revolutie in onder andere automatisering, monitoring en in het analyseren van toeleveringsketens, door middel van slimme technologie. Wat er met slimme technologie wordt bedoeld? Hieronder worden alle technologische aspecten verstaan die de toeleveringsketen slimmer maken. Denk aan bijvoorbeeld slimme systemen die computer gebaseerde algoritmen gebruiken om machines te besturen. Industrie 4.0 maakt alles in de toeleveringsketen (supply chain)  ‘slim’, van slimme productie tot slimme opslag en slimme logistiek. Industrie 4.0 is echter niet alleen gebaseerd op het slimmer maken van de toeleveringsketen, maar is ook verbonden met back-endsystemen, om bedrijven een bijna ongekend level van controle en zichtbaarheid te geven. Uiteindelijk zal Industrie 4.0 gaan bijdragen aan de digitale transformatie van zowat elk bedrijf.

Wanneer je als bedrijf zou meegaan met de ontwikkelingen van industrie 4.0, dan zou dat tot gevolg hebben dat je als bedrijf productiever, flexibeler en efficiënter wordt en daarnaast betere/winstgevendere beslissingen zou kunnen maken. De industrie 4.0 technologieën kunnen in alle soorten industriële bedrijven worden toegepast, zoals bij procesproductie, evenals olie en gas, mijnbouw en andere industriële segmenten.

 

Industrie 4.0

 

Welke technologieën drijven de vierde industriële revolutie aan?

Elke industriële revolutie wordt gedreven door een nieuwe ontwikkeling of uitvinding op technologisch gebied. Zo ook de vierde revolutie. Industrie 4.0 wordt echter gedreven door meerdere technologische innovaties. Deze betreffende innovaties overtreffen de bestaande digitale en fysieke wereld en maken autonome en slimme systemen mogelijk. Er wordt tegenwoordig al gebruik gemaakt van geavanceerde technologieën in bepaalde toeleveringsketens, maar het volledige potentieel van Industrie 4.0 komt pas tot stand wanneer al deze slimme technologieën samen worden gebruikt.

Enkele technologische innovaties die een drijfveer zijn voor Industrie 4.0, worden hieronder in het kort toegelicht:

Industrial Internet of Things (IIoT)

Industrial Internet of Things is een belangrijk onderdeel van de Industrie 4.0. Industrial Internet of Things draagt bij aan het slimmer maken van fabrieken. Alle fysieke apparaten op de werkvloer zoals, machines, robots en andere apparatuur worden verbonden aan sensoren en RFID-tags, waardoor real-time gegevens verstrekt kunnen worden over de prestaties, toestand en locatie van apparaten. Met deze technologie kunnen obstakels uit de supply chain worden gehaald. Zo kan bijvoorbeeld de productie beter verlopen, maar kunnen producten ook sneller worden ontwikkeld/aangepast.

Cloud computing

Ook Cloud computing is een technologie die bijdraagt aan Industrie 4.0. Cloud computing is kortgezegd, het leveren van computerservices. Deze services zoals opslag, databases, servers, netwerk- en analysefuncties, worden geleverd door een Cloud provider. In Industrie 4.0 wordt er gestreefd naar slimme productie. De volledige realisatie van deze slimme productie kan alleen behaald worden door de connectiviteit en integratie van alle services zoals van de productie, logistiek, verkoop, distributie etc. De Cloud helpt dit mogelijk te maken door een grote hoeveelheid gegevens efficiënter te kunnen analyseren en te kunnen opslaan. Ook is werken met een Cloud kosten effectiever.

AI and machine learning

Andere technologische innovaties die bijdragen zijn AI en machine learning. Zowel AI als machine learing geven productiebedrijven de mogelijkheid om te kunnen profiteren van informatie die niet alleen wordt vergaart op de werkvloer, maar in alle bedrijfseenheden en zelfs van externe partijen. Er kan dus inzicht gecreëerd worden in de voorspelbaarheid, zichtbaarheid en automatisering van bedrijfsprocessen.

Edge-computing

Allerlei apparaten die je in het dagelijks leven tegenkomt, zoals een smartphone, smartwatch of TV, kunnen zelf steeds meer informatie verwerken en kunnen zelf steeds complexere berekeningen uitvoeren. Dit heet Edge-computing. Edge-computing kan ook worden omschreven als de toegenomen rekenkracht op de plek waar data verzameld wordt. Bij Edge-computing wordt de data die op het betreffende apparaat geproduceerd wordt, zelf door het apparaat verwerkt of op een ander apparaat in de nabije omgeving. De data wordt dus niet naar een centraal verwerkingssysteem gestuurd. Het voordeel hiervan? De dataverwerking vindt veel sneller plaats, omdat het door het apparaat zelf wordt gedaan of door een apparaat in de buurt. Het gevolg hiervan is dat applicaties veel sneller op veranderingen kunnen reageren.

Cybersecurity

Om de digitale transformatie te kunnen ondergaan is het van belang dat cybersecurity wordt overwogen die IT- en OT-apparatuur omvat. Er is door (productie)bedrijven niet altijd stilgestaan bij het belang van cybersecurity, maar het hebben van geen security legt toegangswegen bloot voor kwaadaardige aanvallen en malware, door diezelfde operationele apparatuur die de efficiëntere productieprocessen mogelijk maken.

Digital twin

Fabrikanten hebben Digital Twins kunnen ontwerpen die virtuele replica’s zijn van o.a. productielijnen en productieprocessen. Door gegevens te verzamelen van IoT-sensoren, PL’s en van andere apparaten die zijn verbonden met internet, kan er een Digital Twin worden gecreëerd. Digital Twins kunnen worden gebruikt om workflows te verbeteren, maar ook om de productiviteit te verhogen.

Big Data Analytics

Big Data Analytics, is ook wel het analysen van grote hoeveelheden data. Aan de hand van Big data analyse kunnen enorme hoeveelheden data, die voor een mens onmogelijk te analyseren zijn, geanalyseerd worden. Big Data Analytics richt zich op de exploratie van data middels statistische methoden, met als doel om nieuwe inzichten op te doen waarmee de toekomstige prestaties van een bedrijf kunnen worden verbeterd. Door Big Data Analytics kunnen er trends onderzocht worden en kunnen er patronen geïdentificeerd worden. Deze data kan bedrijven helpen hun bedrijfsvoering te verbeteren.

 

Welke technologieën drijven industrie 4.0 aan?

 

Voordelen van industrie 4.0

De digitale transformatie die zich uit in Industrie 4.0 heeft aardig wat voordelen. Door het productieproces in te richten naar een ‘smart factory’ model wordt de efficiëntie verhoogd en wordt de productiviteit verbeterd. Ook resulteert dit in lagere kosten, meer winst en niet te vergeten in een betere klantervaring.

Verbeterde productiviteit

Wanneer er in een fabriek Industrie 4.0 wordt toegepast, brengt dat een hogere productiviteit met zich mee. Dit omdat de productieprocessen in de fabriek gemakkelijker geoptimaliseerd kunnen worden, wat resulteert in dat er meer werk geleverd kan worden. Ook kan er flexibeler geproduceerd worden omdat het in een ‘’slimme’’ fabriek eenvoudiger is om het productietempo af te schalen of juist op te voeren. Veranderingen in de vraag naar een product kunnen hierdoor gemakkelijker worden opgevangen. Ook kan er makkelijker een nieuw product geïntroduceerd worden omdat er kortere omsteltijden zijn.

Verhoogde efficiëntie

Met verhoogde efficiëntie wordt bedoeld dat er met dezelfde middelen meer geproduceerd wordt. De verhoogde efficiëntie is ook een gevolg van o.a. minder downtime, kortere omsteltijden en betere kennis over de machine.

Lagere kosten en meer winst

Uiteraard kost het overstappen naar Industrie 4.0 door het investeren in nieuwe technologieën veel geld, maar uiteindelijk zal je investering geloond worden. Door automatisering en beter management van de bedrijfsvoering worden de kosten lager. Ook zal er beter worden omgegaan met materiaal en komt downtime minder voor. Niet alleen door de lagere kosten zal de winst stijgen, maar ook doordat er een betere klantervaring gecreëerd kan worden. Een betere klantervaring leidt ons naar het volgende voordeel van Industrie 4.0.

Betere klantervaring

Industrie 4.0 maakt een betere klantervaring mogelijk. Dit omdat het door Industrie 4.0 makkelijker wordt om innovatieve producten aan te kunnen bieden aan de klant. Er kan sneller overgeschakeld worden naar een verandering in producten, maar ook kan er beter op trends gereageerd worden.

Industrie 4.0 wordt gekenmerkt door nieuwe technologieën die de productie veranderen. De digitale transformatie waarin de wereld zich nu bevindt heeft dat mogelijk gemaakt.

Benieuwd hoe Global Web Systems je zou kunnen helpen om onderdeel te zijn van Industrie 4.0 en je kan helpen onderdeel te zijn van een ‘’smart industry’’ en deze uit te voeren? Neem dan gerust contact met ons op!

 

Jurn Overmars

15 februari 2023